Heli Markkola-Myrskylä @ TCF 2017

Aloitin kuvaamisen jo ollessani 10-vuotias.
Ensimmäiset kuvat tuli otettua luokkaretkiltä filmikameralla. Kuvaaminen on ollut siitä lähtien rakas harrastus.
Uutta innostusta harrastukseen toivat opinnot Lapin yliopistossa, joita suoritin vuosina 2015-2017 Tampereen kesäyliopiston kautta.
Nykyään kuvat syntyvät pääosin digikameralla, mutta kuvaan edelleen myös filmille.
Kuvaamisen lisäksi minua kiinnostavat kuvien erilaiset vedostusmenetelmät, ja erilaisten tekniikoiden yhdistäminen.
Näitä eri menetelmiä halusin tuoda esiin myös näyttelyssäni, jossa halusin sekä aiheen että vedostuksen myötä yhdistää uutta ja vanhaa.
Näyttely ”Hiedanranta nykyään” Muutin noin yksitoista vuotta sitten Lielahden alueelle, Pohtolaan vanhaan rakennukseen,
jossa on aikaisemmin toiminut kauppa. Siitä lähtien oman kotiseudun historia on kiinnostanut minua.
Itselleni merkityksellinen oli hetki, jolloin Tampereen kaupunki avasi Hiedanrannan alueen portit yleisölle.
Olen käynyt alueella kuvaamassa paljon sekä ihmisiä että rakennuksia.
Nämä kaksi aihetta halusin yhdistää myös näyttelytöissäni.
Halusin tuoda esiin sen, kuinka alueen nykyinen käyttö yhdistyy historiallisiin rakennuksiin.
Alueella toimii nykyän taiteilijoita ja käsityöläisiä. Alueella järjestetään paljon myös erilaisia tapahtumia, konsertteja ja on mahdollista jopa harjoitella sirkustaiteilua.
Näyttelytöissäni halusin myös yhdistää erilaisia vedostustapoja.
Rakennusten kuvat on vedostettu vanhalla syanotypiamenetelmällä ja ihmisten kuvat on toteutettu pigmenttivedoksina batiikki kankaalle.
Näihin menetelmiin pääsin tutustumaan opinnoissani, mahtavien opettajien johdolla.
En voi myöskään unohtaa kollegoiltani ja opiskelutovereiltani saamiani neuvoja ja vinkkejä.

I started photographing when I was ten years old.
First pictures came with a film camera from my travels around. Photography has since been my beloved hobby.
I got new enthusiasm for the hobby via studies at the University of Lapland, which I completed in 2015-2017 through the Tampereen kesäyliopisto.
Nowadays the pictures are mainly generated by a digital camera, but sometimes I still use film. In addition to filming, I am interested in the various types of printing of images and the combination of different techniques.
I also wanted to point out these different methods in my exhibition, where I wanted to combine both new and old with both the theme and the prints.
Exhibition ”Hiedanranta nykyään” (Hiedanranta today) It was about eleven years ago when I moved into an old grocery store in Lielahti, in Pohtola to be precise. Ever since I have been very interested in history of my homebound.
Most important was the moment when the city of Tampere opened the gates to Nottbeck’s old heritage and its area where there has been also a big paper factory.
At this moment the area represents both old history and present.
Craftsmen and artists use the area for their work, but it is also used by circus practicants and musicians. In the future there will be dark room and studio for photographers.
As a photographer I am an experimentalist. I wanted to combine the old and the new technology, which are something I’ve learned over the last two years within my studies in University of Lapland and with my good teachers. I can not forget my beloved colleagues neither.
So my prints are on the other side old technic called syanotypia from places been there for ages and on the other side are prints for cotton fabric consisting nowaday’s use.

Heli Markkola-Myrskylä [Photo by Nena Tirkkonen]
Heli Markkola-Myrskylä
[Photo by Nena Tirkkonen]