Katri Tala @ TCF 2017

“Hetkissä” New York

“I stunder” New York

“In Temporary Moments” New York

New York on pitänyt minua otteessaan jo vuosia ja olen vieraillyt suurkaupungissa useita kertoja. New York elää, sykkii ja muuttuu jatkuvasti. Samoin ovat muuttuneet omat matkani New Yorkiin vuosien varrella.  Esillä olevat valokuvat olen ottanut vieraillessani kaupungissa huhtikuussa 2017. Matkalla minulle muodostui tärkeimmäksi olla läsnä, hengittää ja aistia ympäristöä, tutkia katuja, ääniä, hajuja ja ihmisiä.

Valokuvissani olen yrittänyt tavoittaa tunnelmia eri puolilta kaupunkia. New Yorkin rosoisuus, asukkaat, rytmi ja kerrostuneisuus viehättävät, ei niinkään tunnetut kohteet tai rakennukset, vaikka niitäkin valokuvissani näkyy.

Valokuvat on jaoteltu kolmeen eri sarjaan. Ensimmäisessä sarjassa on ihmisiä Manhattanin kaduilta Nohosta, East Villagesta, Union Square:n alueelta ja Guggenheim museon lähistöltä. Toisessa sarjassa on valokuvia joka sunnuntai järjestettävästä jazz-konsertista Marjorie Eliot –nimisen naisen asunnosta Harlemista. Konsertti on ollut aina uskomattoman upea, lämmin ja yhteisöllinen kokemus Harlemin sydämessä ammattimuusikoiden. muiden taiteilijoiden ja kuuntelijoiden kesken. Kolmas sarja sisältää valokuvia näkymistä kaduilta, metroasemilta sekä rakennuksista Harlemista, Manhattanilta ja Bushwickista Brooklynista.

Kuvat ovat mustavalkoisia vaikka kaupunki tunnetaankin keltaisista takseistaan ja värikkäistä mainoskylteistään. Yksinkertainen syy valokuvien mustavalkoisuuteen on oma mieltymykseni, koen tavoittavani näin hetkellisiä tunnelmia paljaampina kuin värikuvissa.

Katri Tala on ammatiltaan psykologi ja asunut 12 vuotta ulkomailla valokuvaten hetkiä, paikkoja ja ihmisiä eri puolilla maailmaa kunnes ryhtyi paluumuuttajaksi kotikaupunkiinsa Tampereelle loppu vuodesta 2011. Valokuvausta Katri Tala on opiskellut Tampereen Kesäyliopiston kautta Lapin Yliopistossa 2015-2017.

New York har haft ett grepp om mig i flera år och jag har haft anledning att komma tillbaka på besök många gånger. New York är levande. Staden har en puls och en rytm och är i ständig utveckling. På samma vis har även mina resor hit utvecklats med tiden. Fotona som  har  ställts ut här togs i april 2017 under min senaste resa. Det som kändes särkilt meningsfullt den här gången var att vara närvarande, att andas och uppleva omgivningen, att utforska gatorna, ljuden, lukten och människorna.

Jag har försökt fånga stämningen i olika ögonblick från stadens alla hörn. De hårda kanterna och lagren, människorna och rytmen lockar mig mer än de kända monumenten och byggnaderna, även om dessa också kan ses på mina fotografier.

Fotona är uppdelade i tre serier. Den första innehåller bilder på människor från Manhattans gator, främst från Noho, East Village, Union Square District och Guggenheim Museum. Den andra serien visar bilder från en jazzkonsert som äger rum varje söndag i Harlem på Marjorie Elitots salong. Konserten har alltid varit en oerhört varm och förenande upplevelse för professionella jazzmusiker, andra artister och publiken mitt i hjärtat av Harlem. Den tredje serien består av bilder på gatuvyer, tunnelbanestationer och byggnader från Manhattan, Harlem och Bushwick, Brooklyn.

Dessa fotografier togs i svartvitt, även om staden är känd för sina knallgula taxibilar och färgstarka reklamskyltar. Det här beror helt enkelt på min egen förkärlek till svartvita fotografier och hur jag tycker att det låter mig fånga flyktiga ögonblick i mer råa kompositioner än färgfoton gör.

Katri Tala är psykolog och har under sina tolv år utomlands fotograferat ögonblick, platser och människor runt om i världen tills hon flyttade tillbaka till sin hemstad i slutet av 2011. Katri har studerat fotografi på Lapplands universitet genom Sommaruniversitetet i Tammerfors mellan 2015 och 2017.

New York has had a hold on me for years and I have returned to the city for a visit many times. New York is alive, it has a beat and a rhythm and it never stops evolving. My visits to the city have evolved over time too. The photos exhibited here were shot in April 2017 during my last trip to New York. This time the most meaningful part of my trip was to be present, breath and experience the surroundings, explore the streets, noises, smells and people.

I have tried to capture the ambiance of different moments from around the city. The rugged edges and layers, people and rhythm attract me instead of the known monuments and buildings, although those too can be seen in my photographs.

The photographs are presented in three separate series. The first series contains photos of people from the streets of Manhattan, mostly from Noho, East Village, Union Square district and Guggenheim Museum. The second series includes photos from a jazz concert that takes place every Sunday in Harlem at Marjorie Eliot’s parlor. The concert has always been an incredibly warm, joint experience between professional jazz musicians, other artist and the audience in the heart of Harlem. The third series comprises of photos of street views, metro stations and buildings from Manhattan, Harlem and Bushwick, Brooklyn.

These photographs were shot in black and white format, although the city is known of its bright yellow taxis and colourful advertising billboards. This is simply, because of my own affection towards black and white photographs and how I think it enables me to capture temporary moments in more raw compositions than colour photographs.

Katri Tala is a psychologist and has lived 12 years abroad photographing moments, places and people around the world until she moved back to her hometown at the end of 2011. Katri has studied photography at the University of Lapland through the Summer University of Tampere during 2015-2017.

 

Katri Tala
Katri Tala