Marjo Sahinoja @ TCF 2017

” Me ” 
Tässä kolmen kuvan teoksessani kerron pienimuotoisesti erään parin tarinaa:
’Kohtaaminen’   –    ’Me’    –    ’Yhteinen taival’
Luonto on niin kuvien parille kuin myös itsellenikin tärkeä elementti ja osa elämää.
Olemmekin kuvanneet otokset parille merkityksellisissä paikoissa heidän kotikaupungissaan.
Pölyävä hiekkatie, viljavat pellot, kuohuva vesi ja ripaus maalaisromantiikkaa yhdistettynä parin keskinäiseen tunnelmaan;
katseeseen, kosketukseen ja onnelliseen hymyyn, loivat upeat puitteet kuvien tallentamiselle.
Halusin kuvista mustavalkoisia koska sen rauhoittava vaikutus korostaa kuvien vanhanajan tunnelmaa,
tukee kuvien nostalgista tulkintaa ja 
keskittää katseen varsinaiseen kohteeseensa.
Kuvia on myös osittain sävytetty seepiansävyllä.
Marjo Sahinoja:
Valokuvausta Marjo Sahinoja on harrastanut jo usean vuoden ajan.
Hän on hyvin innostunut kuvaaja ja kamera kulkeekin jatkuvasti mukana.
Kuviinsa hän yrittää taltioida kaikkea kaunista; luontoa, maisemia,eläimiä, streetlifeä, arkkitehtuuria ja nykyään yhä enenevässä määrin ihmisiä.
Jokaisesta ihmisestä saa hyviä kuvia vaikkeivat he itse siihen uskoisikaan.
Tyytyväinen kohde onkin se mikä innostaa jatkamaan.
Myös filmikuvaus ja -kehitys sekä muut vanhat vedostusmenetelmät kiinnostavat.
Valokuvausta Marjo Sahinoja on opiskellut mm. Tampereen Kesäyliopistossa v. 2015-2017 Lapin Yliopiston järjestämänä ja viimeisimpänä v. 2017 elokuussa AliasEdun Antti Karppisen järjestämällä Fantasy Art-kurssilla.

 

” Us ”
There´s a young couples lovestory in these three pictures series:
’Meeting’   –   ’Us’   –   ’Our way’

Nature is both for the couple and for me very important and part of life.
We managed to take these photos in meaningful places in their hometown.
Dusty sandroad, fertile fields, flowing water and a hint of romance in a touch, look and happy smile.
All that made a nice frame to take great pictures.
Also I wanted the pictures to be black and white because of it´s nostalgic and oldfashioned feeling and interpretation.
There´s also a hint of sepia colour.

Marjo Sahinoja:
Marjo Sahinoja has photographed several years now.
She´s very enthousiastic photographer and has camera always with her.
She likes to photograph beautiful things like nature, landscape, animals, streetlife, 
architecture and more and more people these days.
She thinks that you can get really good pictures of everybody even if they don´t believe in that themselves.
When the customer is pleased that encourages you to continue.
She is interested also in filmphotography and -develop, and other old printing, like syanotype.
She has studied photography for example in Tampere SummerUniversity 2015-2017 and in August AliasEdu Antti Karppinen´s Fantasy Art-course.

Marjo Sahinoja
Marjo Sahinoja