Sasa Mustonen @ TCF 2017

Sasa Mustonen syntyi Neuvostoliitossa vuonna 1980.
Muutti 1991 Suomeen, Tampereelle, jossa hän nykyäänkin asuu ja työskentelee.
Erityisherkän luonteen vaikutuksesta Sasa on vahvasti visuaalinen,
minkä takia valokuvauksesta on tullut hänelle elämäntapa.
Löydettyään valokuvauksen hän on voinut palata tunteisiinsa manipuloimalla todellisuutta omannäköiseksi.
Hän kokee helpommaksi kommunikoida kuviensa kautta kuin verbaalisesti.
Valokuviin hän usein alitajuisesti sisällyttää melankolisia tunnetiloja.
”Antamalla tunteelle fyysisen muodon, sen voi myös nähdä ja siihen on helpompi samaistua uudestaan.”, hän ajattelee.
Sasa aloitti valokuvaamisen 2011 ja hyvin nopeasti hän siirtyi digitaalisesta analogiseen valokuvaukseen.
Filmille kuvatessa pääsee lähemmäksi luotua kuvaa, sillä sen voi konkreettisesti tuntea.
Tekninen oikeaoppisuus ei ole Sasalle tärkeää, vaan hän rikkoo sitä saadakseen omanlaisensa tunnelman.

Sasa Mustonen was born in the Soviet Union, in 1980.
He moved to Tampere, Finland in 1991 and he is still living and working there.
Affected by being highly sensitive person, Sasa is visually oriented and that is the main reason for his relationship with photography – he considers photographing as a way of life.
By finding photography Sasa has been able to reach his former affects through manipulating the reality to his liking.
”Photographic communication is easier than verbal”, he thinks.
Sasas unconscious, melancholic moods are subsumed to his art.
”By giving physical form to the feeling, one is able to perceive it and it is easier identify with it all overagain.”, he thinks.
Sasa started photographing in 2011 and he rapidly shifted from digital to analog.
By shooting on film, it is able to get closer to created picture because the picture is felt concretely.
Sasa dislikes orthodox shooting techniques – he breaks the rules to create unique atmospheres.

www.sasamustonen.com  — www.vimeo.com/sasamustonen

 

”Eye” [Lielahden Kartano / Kartano-Kahvila Mielihyvin]

”Jos menettää näköaistinsa voi oppia näkemään uudestaan.
Onko se mielikuvituksen tuottamaa vai jotain todellista.
Uskon että vahingoilla ja sattumilla on merkityksensä.
Vahinko on tiedostamatonta ja mitä siitä voi löytää on henkilökohtaisinta, maailma jota vain itse voi nähdä.”

Skannattu printti pikafilmikuvan (FP-100c) negatiivista
Teos on myytävänä. Hinta 175€

”If one loses their eyesight it’s possible to learn to see again.
Is it fabricated by imagination or something real?
I believe that accidents and coincidences have a meaning.
An accident is subliminal and therein you can discover something very personal; a world which only you can see.”

Scanned print from Polaroid (FP-100c) negative.
Work is or sale. Price 175€

CV
Education:
8/2012-5/2013 Voionmaa Institute, photography, Finland
Solo exhibitions
2013 You are the truth Not I, main library Metso, Tampere, Finland
2014 Mute, Gallery DaDa, Tampere, Finland
2014 Mute, Gallery Kapriisi, Tampere, Finland Group exhibitions
2013 Tampere camera club 80-anniversary exhibition , Tampere, Finland
2013 Voionmaa Institute VOV2013, Tampere, Finland
2014 Portfolio review, Backlight Photo Festival, Telakka, Tampere, Finland
2015 Tampere camera club exhibition, Metso, Tampere, Finland
2016 Tampere Camera Fair, Artspace Pelto, Tampere Publications
2017 Queer-feminist porn magazine Ménage à trois, 1/2017
www.sasamustonen.com  — www.vimeo.com/sasamustonen

Saša Mustonen by Mikko Pylkkö
Saša Mustonen by Mikko Pylkkö